Тест за определяне на входящо ниво за изучаване на чужд език

Срок за попълване на теста: до 25.07.2018 г. 


Тест за определяне входящо ниво за изучаване на чужд език

Тест за определяне на входящо ниво
за изучаване на чужд език за студенти в първи курс

Срок за попълване на теста: до 25.07.2018 г.