Абонамент на библиотеката за периодични издания през 2019 година

Абонамент на библиотеката за периодични издания през 2019 година

Уважаеми преподаватели,
Предстои провеждането на процедура за абонамент на библиотеката за периодични издания (ПИ) през 2019 година. Във връзка с това, очакваме предложения от катедрите за отпадане от абонамента на ПИ, които вече не представляват интерес, както и за включване на нови заглавия. Списъкът с получаваните в библиотеката ПИ през 2018 година може да разгледате тук.

Аргументираните и съгласувани в катедрите предложения изпращайте на e-mail: periodika@ue-varna.bg
най-късно до 15 септември 2018 г.