Справка за заетост на студентски общижития в ИУ-Варна

Година Към дата Общежитие Легла капацитет Легла над капацитет Настаняване Свободни легла Неизползваеми легла
2017 30.11 бл. 1
бл. 2
01.03 бл. 1
бл. 2
2016 30.11 бл. 1
бл. 2
01.03 бл. 1
бл. 2