График за записване на студенти 1, 2, 3 и 4 курс в ОКС "бакалавър", редовно обучение

График за записване на студенти 1, 2, 3 и 4 курс в ОКС "бакалавър", редовно обучение

Важно: Записването за летен семестър на уч. 2018/2019 г. се извършва само чрез отговорниците на групи, които представят в сектор "Студенти" (каб. 214, 215 и 216) комплект от следните документи: студентска книжка и списък на студентите с факултетен номер, на които ще се издават уверения. Отговорниците на групи представят изброения комплект от документи попълнени за всеки от студентите от съответната административна група в началото на първия ден, който е посочен в графика за записване.

ДСК ЕАД
IBAN: BG 73 STSA 93003129276200
BIC: STSABGSF
Титуляр: Икономически университет – Варна
В основание за плащане е необходимо да са изписани: Факултетен номер, Специалност и Трите имена на студента


по ред
Специалност Курс на
обучение
Група
(от – до)
Дата
1 Счетоводство и одит 1-ви 1 до 3 21.02.2019 г.
2-ри 1 до 3 22.02.2019 г.
3-ти 1 до 3 25.02.2019 г.
4-ти 1 до 4 27.02.2019 г.
2 Счетоводство и финанси 1-ви 4 и 5 21.02.2019 г.
2-ри 4 до 6 22.02.2019 г.
3-ти 4 до 6 25.02.2019 г.
4-ти 5 до 7 27.02.2019 г.
3 Финанси 1-ви 8 до 10 21.02.2019 г.
2-ри 7 до 10 21.02.2019 г.
3-ти 7 до 10 22.02.2019 г.
4-ти 8 до 12 22.02.2019 г.
4 Застраховане и осигуряване 1-ви 11 25.02.2019 г.
2-ри 11 25.02.2019 г.
3-ти 12 25.02.2019 г.
5 Индустриален бизнес и предприемачество 1-ви 16 21.02.2019 г.
2-ри 20 21.02.2019 г.
3-ти 18 21.02.2019 г.
6 Строителен бизнес и предприемачество 2-ри 27 22.02.2019 г.
3-ти 13 22.02.2019 г.
4-ти 14 22.02.2019 г.
7 Недвижими имоти и инвестиции 1-ви 13 25.02.2019 г.
2-ри 30 25.02.2019 г.
3-ти 14 25.02.2019 г.
4-ти 15 25.02.2019 г.
8 Аграрен бизнес 1-ви 18 26.02.2019 г.
2-ри 32 26.02.2019 г.
3-ти 20 27.02.2019 г.
4-ти 22 27.02.2019 г.
9 Икономика и търговията 1-ви 19 и 20 22.02.2019 г.
2-ри 39 и 40 22.02.2019 г.
3-ти 23 и 24 25.02.2019 г.
4-ти 24 и 25 25.02.2019 г.
10 Стокознание и митническа дейност
Стокознание
1-ви 21 и 22 05.03.2019 г.
2-ри 37 и 38 06.03.2019 г.
3-ти 21 и 22 06.03.2019 г.
4-ти 27 06.03.2019 г.
11 Логистика 1-ви 17 26.02.2019 г.
2-ри 21 26.02.2019 г.
3-ти 19 26.02.2019 г.
4-ти 21 26.02.2019 г.
12 Бизнес икономика 1-ви 14 и 15 05.03.2019 г.
2-ри 28 и 29 05.03.2019 г.
3-ти 15 и 16 05.03.2019 г.
4-ти 17, 18, 19 05.03.2019 г.
13 Маркетинг 1-ви 28 до 30 21.02.2019 г.
2-ри 33 до 36 27.02.2019 г.
3-ти 32 до 35 28.02.2019 г.
4-ти 33 до 36 01.03.2019 г.
14 Туризъм 1-ви 36 до 39 21.02.2019 г.
2-ри 16 до 19 26.02.2019 г.
3-ти 40 до 43 28.02.2019 г.
4-ти 44, 45, 47 05.03.2019 г.
15 МИО 1-ви 40 и 41 22.02.2019 г.
2-ри 14 и 15 27.02.2019 г.
3-ти 44 и 45 01.03.2019 г.
4-ти 48 и 49 06.03.2019 г.
16 Мениджмънт 1-ви 32 до 34 25.02.2019 г.
2-ри 24 до 26 27.02.2019 г.
3-ти 36 до 39 01.03.2019 г.
4-ти 38 до 41 06.03.2019 г.
17 Информатика, ИКН 1-ви 23, 24, 50 27.02.2019 г.
2-ри 41 до 43 27.02.2019 г.
3-ти 25 до 27 27.02.2019 г.
4-ти 28 и 29 27.02.2019 г.
18 БИС 1-ви 26 28.02.2019 г.
2-ри 12 и 13 28.02.2019 г.
3-ти 30 и 31 28.02.2019 г.
4-ти 31 и 32 28.02.2019 г.
19 Международен бизнес
(с преподаване на английски език)
1-ви 42 и 43 26.02.2019 г.
2-ри 45 и 46 26.02.2019 г.
3-ти 46 и 47 26.02.2019 г.
4-ти 50 и 51 26.02.2019 г.
20 Международен туризъм
(с преподаване на руски език)
1-ви 51 26.02.2019 г.
2-ри 47 26.02.2019 г.
3-ти 48 26.02.2019 г.
21 Публична администрация 2-ри 23 25.02.2019 г.
3-ти 17 25.02.2019 г.
4-ти 43 25.02.2019 г.
22 Съдебна администрация 1-ви 35 25.02.2019 г.
2-ри 22 25.02.2019 г.
23 Дигитални медии и ПР 1-ви 27 и 31 25.02.2019 г.