Стартира септемврийски етап на прием за обучение в ОКС "магистър"

Стартира септемврийски етап на прием за обучение в ОКС "магистър"

От 13.09.2018 до 19.09.2018 г. се подават документи за обучение в магистърска степен в Икономически униерситет - Варна.

Приемането на документите се извършва във фоайето пред зала 128 и в зала 116.

Класирането на новоприетите студенти е на 20.09.2018 г., а записването им от 21.09 до 28.09.2018 г. в фоайе през зала 128 и в зала 116.

Работното време на комисията за прием на докумети и записване
е от 08.00 до 16.30 часа (без събота и неделя и официалните празници).