Информация за предстоящите Избори 2016

Информация за предстоящите Избори 2016

Във връзка с провеждащите се избори за президент и вицепрезидент на Република България и национален референдум на 6 ноември 2016 г., информираме всички студенти от ОКС "професионален бакалавър", "бакалавър" и "магистър", че Фронт офиси бакалавър, магистър и Учебен отдел на Колеж по Туризъм ще са с работно време от 08:00ч. до 18:00 ч. на 6 ноември 2016 г.

Студентите редовно обучение могат да гласуват в избирателна секция по техен избор в населеното място, където се обучават, ако то е различно от постоянния им адрес със заверени студентски книжки за зимен семестър на уч. 2016/2017 г. (или издадени уверения).