Работа в ИУ-Варна

Работна позиция

Дата на
публикуване

Срок за
кандидатстване

Допълнителна информация

Организатор дейности

25.09.2017 г. 29.09.2017 г. https://uebn.ue-varna.bg/bg/offer/645

Кариерен консултант

20.09.2017 г.

27.09.2017 г.

https://uebn.ue-varna.bg/bg/offer/639

Необходими документи за кандидатстване:

Подаване на документи (може да подадете по два начина):

  1. В платформата UEBN (изисква регистрация), използвайки предоставените в таблицата линкове към обявите за работа.
    ВАЖНО! На мястото на полето "Мотивационно писмо" прикачете подписаното и сканирано копие на заявлението
     
  2. На място в отдел "Човешки ресурси" (каб. 130) в установеното работно време.

Ако желаете да кандидатствате за повече от една работна позиция, е необходимо да предоставите набора от документа за всяка поотделно.

Съгласно утвърдения от ректора на ИУ - Варна Регламент за наемане на студенти на работни позиции, предлагани от ИУ - Варна, в срок от една седмица след изтичане на срока за кандидатстване, всички студенти, подали документи, ще бъдат поканени на интервю с комисия по подбор.