Държавен изпит, м. септември 2019 г.

Комплексен държавен изпит (бакалаври и магистри) - 12 септември, 11:00 ч. зали 55 и 56

Защита на дипломни работи (бакалаври и магистри) - 12 септември, 10:00 ч., зала 306