Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие "Инвестиции в бъдещето '2019"

Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие "Инвестиции в бъдещето '2019"

Териториалната организация на НТС – Варна и ИУ – Варна организират

Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие "Инвестиции в бъдещето '2019"

откриване: 3 октомври, 10.00 ч., ИУ – Варна, зала 320

В пленарното заседание ще се проведе кръгла маса на тема "Дигитализация на финансовите услуги", посветена на 100-годишнината от основаването на ИУ – Варна