График за държавна изпитна сесия - м.юни 2019 г.

ГРАФИК ЗА ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ И ДИПЛОМНИ РАБОТИ НА 19.06.2019 г. от 08:00 ч. в Н-102

списък на явяващи се студенти - тук

ГРАФИК ЗА КОМПЛЕКСЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ НА 19.06.2019 г. от 09:00 ч.в зала 1-128 и от 11:00 ч. зала 58 (тестови център) 

списък на явяващи се студенти  - тук