Кръгла маса за качеството, контрола и експертизата на стоките в ИУ – Варна

Кръгла маса на тема „Качество, контрол и експертиза на стоките“ се проведе в ИУ – Варна на 31 май 2019 г. Те бе организирана от Центъра за качество на стоките и потребителска защита към университета, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и Комисията за защита на потребителите под егидата на Министерството на икономиката.

Форумът беше открит от ректора на ИУ – Варна проф. д-р Евгени Станимиров.

Дискутираните теми и тематични направления на кръглата маса бяха: „Качество на стоките – формиране, потребителни свойства“, „Управление и контрол на качеството на стоките“, „Експертиза на качеството на стоките – правни, организационни аспекти и добри практики“,  „Надзор на пазара – изисквания и добри практики“,  „ Взаимовръзка бизнес – образование“. Във форума участваха представители на ДАМТН, КЗП, ЦКСПЗ, експерти в ресорните области, преподаватели от страната и чужбина, неправителствени организации и др.  

Главен инспектор Мирослав Йотов – директор на дирекция „Надзор на пазара“ в ДАМТН, заяви, че основното е безопасността на продуктите и оттам – взаимовръзката с качеството. Той обясни, че ДАМТН и дейността й са тясно свързани с науката, защото работи с европейските стандарти, които залагат критериите за безопасността на всички продукти. Нов европейски регламент, който ще следи за надзор на пазара  при електронна търговия на различни стоки, влиза в сила от юли тази година,  съобщи  Мирослав Йотов. Той обясни, че нашето законодателство ще се синхронизира с новия регламент. Когато пазарува онлайн всеки потребител трябва да внимава за 3 неща: стоката да има CE маркировка (от френски – Conformité Européenne), задължителна за всеки продукт, предназначен за европейския пазар, независимо в коя точка на света е произведен; да е посочен ясно производителят, както и неговият адрес; да има инструкция за ползване на български език. 

На кръглата маса освен надзорът на пазара на продукти, продавани онлайн, бяха обсъдени още специфичните изисквания към безопасността на стоките, играчките и площадките, предназначени за деца, и др.