Проф. д-р Пламен Илиев получи награда за граждански принос в образованието и науката

Проф. д-р Пламен Илиев получи награда за граждански принос в образованието и науката

На специална церемония, която ежегодно се провежда в навечерието на 24 май, в зала на 1 на ФКЦ във Варна клуб „Отворено общество“ връчи трдиционните си отличия за култура, наука и образование. Наградата за „Граждански принос в образованието и науката“ тази година получи проф. д-р Пламен Илиев – ректор на Икономически университет – Варна. В словото си при представянето му председателят на клуба Свилен Спасов го определи като  „един от най-модерните и иновативни ректори в България“.

Проф. Илиев е възпитаник на университета и го ръководи вече 8 години.  Академичната му кариера започва през 1997 г. като асистент по „Икономика на строителството“ и „Управление на строителното предприятие“, за да стане през 2011 г. „професор” по „Икономика”. Бил е зам.-декан на Стопанския факултет, зам.-ректор по учебна дейност, a от 2011 г. и ректор на ИУ – Варна. Професор Илиев е почетен член на Съюза на учените, член на Камарата на независимите оценители в България, водещ експерт в областта на бизнес оценяването и оценяването на недвижими имоти. Самостоятелно или в съавторство издава над 80 монографии, студии и научни статии.

Преподава широк обхват учебни дисциплини, свързани с управление на строителното предприятие и на недвижимата собственост. Организира и ръководи създаването на две нови специалности „Икономика на недвижимата собственост” и „Бизнес икономика”.

С усилията на неговия екип  се постигна мащабно разширяване и модернизация на университетската материална база, развитие на спорта и културната дейност. Беше създаден Научноизследователски институт, осъществиха се изследователски и инвестиционни проекти с еврофинансиране, многобройни са международните партньорства, донесли престиж на университета. Той е Носител е на почетен знак "За заслуги към Варна" – златен, а вече и на наградата на клуб „Отворено общество за „Граждански принос в Образованието и науката“.