Публична лекция на проф. Анна Саргсян на тема: „Tax policy Micro and Macro models. Tax reforms in Armenia”

Публична лекция на проф. Анна Саргсян на тема: „Tax policy Micro and Macro models. Tax reforms in Armenia”

         Катедра „Обща икономическа теория“ и отдел „Международно сътрудничество“ към ИУ-Варна Ви канят на публична лекция на проф. Анна Саргсян на тема: „Tax policy Micro and Macro models. Tax reforms in Armenia”. Лекцията ще се проведе на 29 май от 13:00 ч. в зала 220.

Проф. Анна Саргсян е ръководител на катедра „Микроикономика и организация на фирмата“ към Арменски държавен икономически университет (ASUE), Ереван. Има множество публикации в сферата на икономическата политика, ръководител е на международни проекти, специализирала е в Мичиганския Университета, САЩ. Проф. Саргсян е гост-лектор на ИУ-Варна по програма ERASMUS+.