Конспект за държавен изпит за спец. "Публичен мениджмънт и административна власт", ОКС "магистър"