Конспект за държавен изпит за спец. "Мениджмънт на организациите", ОКС "магистър"