Генералният консул на Република Турция в Бургас посети ИУ – Варна

Среща на преподаватели, докторанти и студенти от катедра „Икономика и организация на туризма” и Колежа по туризъм с генералния консул на Република Турция в Бургас негово превъзходителство Нурай Иньонтепе се състоя на 26.02.2019 г. в Зала 1 на Икономически университет – Варна. Присъства и екип от туристически експерти от Министерството на културата и туризма на Р. Турция. В партньорство с Варненската туристическа камара те реализират проект за краткосрочно обучение на кадри в туризма. Минипроектът се състои от 3 отделни курса в следните направления: рецепция, етажно обслужване (хаускийпинг) и сервиране. В рамките на проекта са обучени около 80 души, които получиха своите сертификати за преминато обучение няколко дни преди това – на 23.02.2019 г.

Курсовете са проведени от специалистите Юксел Зюлфикяр – експерт в областта на фронт-офиса, Сибел Сонбай – сервиране, Дьонюш Кочак Йолбилир – етажно обслужване. Според експертите проведените от тях обучения имат практическа насоченост, формират реални знания и умения за работа в съответните направления.

В своята реч негово превъзходителство Нурай Иньонтепе подчерта, че проектът цели не само обучение на кадри в туризма, но е и вид „хуманитарна дипломация”. Ако допреди години тя е разглеждана само в контекста на безвъзмездната помощ към бедстващи райони, днес хуманитарната дипломация има обогатено съдържание и включва и провеждането на подобни проекти и курсове от взаимен интерес.

На срещата бяха споделени идеи за партньорство и реализиране на съвместни проекти в областта на образованието и професионалното обучение на кадри за туризма.

Гостите изказаха своята благодарност за ползотворната среща към Варненската туристическа камара и лично на нейния председател Жельо Душев, както и на катедра „Икономика и организация на туризма” с ръководител проф. д-р Таня Дъбева и декана на факултет „Управление” проф. д-р Стоян Маринов. Впечатлени от оказаното гостоприемство, те изразиха  желание за бъдещи съвместни дейности с Икономически университет – Варна