Лекция на тема: „Хранителни измами – видове и как да ги разпознаем?“,

Лекция на тема: „Хранителни измами – видове и как да ги разпознаем?“

и практически демонстрации за разпознавани на фалшифицирани храни

Съвместна инициатива на катедра „Стокознание“ при Икономически университет – Варна, „Съюзът на учените“ – Варна и „Клубът на стопанския деятел“ – Варна, организира форум дискусия на тема „Хранителни измами – видове и как да ги разпознаем?“. Форумът се проведе на 15 ноември 2018 година в Клуба на стопанския деятел – Варна.

Д-р Мариета Стефанова изнесе атрактивна лекция на тема: „Хранителни измами – видове и как да ги разпознаем?“. Проведена беше дискусия за разкриването на голямото разнообразие от измами с храни и ролята на официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на съответствието на храните със законодателството. Представени бяха отделните случаи на измами с храни и тяхното отрицателно въздействие върху имиджа на целия хранително-вкусов сектор. Измамите с храни най-често са в следствие на: заменяне на основни съставки с по-евтини или по-нискокачествени алтернативи, неправилно етикетиране, продажба на обикновени храни като биологични, некоректно използване на лого за качество с обозначение за произход и пускане на пазара на риба от вид с по-ниско качество под името на вид от по-висока категория или вид с по-висока цена, както и фалшифициране и пускане на пазара на храни с изтекъл срок на годност. Изтъкнато беше, че най-често храните предмет на измама са: маслиново масло, риба, биологични продукти, зърнени култури, пчелен мед, кафе, чай, растителни подправки, вино, мляко и месо.

Към настоящия момент не съществува действаща рамка, която да е насочена конкретно към измамите с храни, различна от общата норма, че е забранено подвеждането на потребителите. Становищата изразени по време на дискусията, се обединиха около мнението, че е необходимо да има по-ефективен официален контрол върху храните на всеки етап от хранителната верига, защото измамите с храни възникват там, където потенциалната възможност за измами с храни са големи, а рискът от изобличаване и санкциите са малки. Изразена беше загриженост, относно сигнали, които сочат, че броят на случаите се увеличава и че измамите с храни представляват възходяща тенденция. Установено беше, че измамите с храни по принцип възникват там, където потенциалната финансова облага е голяма, а рискът от изобличаване е малък.

Представени бяха и демонстрации (експресни методи за доказване на примеси в някои храни) пред членовете на клуба на стопанския деятел за разкриване на примеси от търговска гликоза в състава на пчелен мед и на нишесте в състава на прясно и кисело мляко, които могат да бъдат прилагани от потребителите и в домашни условия.

Участниците изразиха своята загриженост относно въздействието на измамите с храни върху доверието на потребителите, безопасността на храните, функционирането на хранителната верига и стабилността на цените на хранителните продукти. Те изразиха мнение, че внезапните и независими проверки са от съществено значение, за да се гарантира ефективното прилагане на стандартите за качество, безопасност и етикетиране на храните. Изразена бе загриженост, относно намаляването на финансирането на програми с цел превенция на измамите с храни в рамките на националният бюджет. Отчетена бе необходимостта от въвеждането на допълнителни възпиращи мерки и по-високи санкции, за случаи на измама, при които общественото здраве умишлено е изложено на опасност, или за случаи на измама с продукти, предназначени за потребители в уязвимо положение.