ERASMUS + KA 2: Предстояща покана за подаване на проектни предложения

ERASMUS + KA 2: Предстояща покана за подаване на проектни предложения

Уважаеми колеги преподаватели и студенти,

Обявена е Обща покана за кандидатстване по програма Erasmus + за 2019 г., в т.ч. и крайният срок за подаване на проектни предложения (отварянето на поканата предстои) по Ключова дейност 2: „Сътрудничество и иновации за добри практики“ и нейните децентрализирани направления:

КА 202 „Стратегически партньорства в областта на професионалното образование и обучение“

Повече за КА 202 и към какво е насочена подкрепата

Проектно предложение на ИУ-Варна в процес на преработка съгласно препоръките в Evaluation report : VETInnos, ръководител: гл. ас. д-р Пламена Недякова, Директор ЦПО при ИУ-Варна

КА 203 „Стратегически партньорства в сферата на професионалното образование и обучение“

Повече за КА 203 и възможни теми за проекти

Проекти на ИУ-Варна по КА 203:

DIMBI 2015 - 2017 г., ръководител до д-р Юлиан Василев

CIEN 2016 - 2018 г., ръководител доц. д-р Валентина Макни

PROMINENCE 2017-2020 г., ръководител доц.  д-р Петя Данкова

Сектор „Управление на проекти“ Ви кани да споделите идеите си и/или да зададете въпросите си в каб. 107, всеки делничен ден от 8,30 ч. до 16 ч.

Заедно ще подредим идеята (цели, дейности и резултати) и ще я представим на вниманието на Академичното ръководство.

Можете да разчитате на нас, очакваме Ви!