Дати за неположени изпити от учебната 2017/2018 г.

преподавател

дата

 час

зала/кабинет

1. проф.д-р Зоя Младенова

12.11.2018г.

09:00

228

10.12.2018г.

09:00

228

2. проф.дин Ивона Якимова

07.11.2018г.

14:00

111

05.12.2018г.

14:00

111

3. доц.д-р Христо Мавров

         23.11.2018г.

11:00

211

14.12.2018г.

11:00

211

 4. доц.д-р Ваньо Гаргов

26.11.2018г.

14:00
 

ТЦ-58 зала

17.12.2018г.

14:00

ТЦ-58 зала

5. доц.д-р Калоян Колев

00.11.2018г.

00:00

00.12.2018г.

00:00

6. доц.д-р К. Господинов

05.11.2018г.

15:00

401

03.12.2018г.

15:00

401

7. гл.ас.д-р Вениамин Тодоров

02.11.2018г.

09:15

221

13.12.2018г.

16:15

434

8. гл.ас.д-р  Александър Тодоров

08.11.2018г.

11:15

127 в

13.12.2018г.

11:15

127 в