Международна "PhD Conference and Workshop" в ИУ – Варна

Международна конференция и уъркшоп за докторанти – CESEENET, се състояха в Икономически университет – Варна на 27 и 28 септември 2018 г. Във форума участваха над 40 докторанти и преподаватели от Централна и Източна Европа, като обхватът на темите варираше от култура в бизнеса до блокчейн технологии.

И двете събития са по проект: ”Инвестиции в обучението на студенти, докторанти, постдокторанти  и преподаватели – гарант за по-добро бъдеще”

Бенефициент: Икономически университет – Варна

Обща стойност на проекта: 362 910.42 лв.

Финансиране от Европейски социален фонд:

308 473.86 лв.

Национално финансиране: 54 436.56 лв.

Начало: 02.06.2017 г.

Край: 31.12.2018 г.

Събитието от 27.09.2018 г. се организира в рамките на Дейност 7 „Организиране на национални и международни научни форуми за разпространение на научната продукция на докторанти, постдокторанти и преподаватели“.

Събитието от 28.09.2018  г. се организира в рамките на Дейност 6 „Развитие на партньорски мрежи и утвърждаване на сътрудничеството между Икономически университет – Варна и водещи международни организации в сферата на докторантурата и научноизследователската дейност“.