График за изпити на судентите, завръщащи се от учебно-тренировъчна практика в чужбина

КАТЕДРА „СОЦИАЛНИ И ХУМАНИТАРНИ НАУКИ”

ПРЕПОДАВАТЕЛ

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА/КАБ.

Доц. д-р Николета Михалева         

10.10.2018 г.

11.00

314в

Проф. дин Иван Русев

04.10.2018 г.

11.00

111

Доц. д-р Стоянка Георгиева

04.10.1018 г.

13.00

314в

Х. доц. д-р Ап. Апостолов

09.10.2018 г.

10.00

225б