Представяне на книгата "Бакъреният кон" на Марин Урумов