Ликвидационна сесия за 4 курс от 04.06 до 07.04.2018 г.

Проф.д-р Зоя К.Младенова - от 04.06.2018 до 07.06.2018 г. в кабинет 228 от 9 часа.