Важно за общежитие

Важно за общежитие

Уважаеми чуждестранни студенти, приети на основание ПМС 103 и ПМС 228

Ако желаете да се настаните в студентските общежития през учебната 2018-2019г , трябва да заявите това до 31.05.2018г при управителката на съответния блок, чрез подаване на заявление в свободен текст. Същото можете да донесете в Офис "Стипендии и общежития" или да изпратите на следния e-mail: ios@ue-varna.bg