Дни на магистърско обучение в ИУ-Варна от 10.04 - 27.04.2018 г.

Дни на магистърско обучение в ИУ-Варна от 10.04 - 27.04.2018 г.

ЦЕНТЪР ЗА МАГИСТЪРСКО ОБУЧЕНИЕ

обявява

ДНИ НА МАГИСТЪРСКО ОБУЧЕНИЕ

в периода 10.04 - 27.04.2018 г.

  • Презентация на условията за кандидатстване и прием на студенти в ОКС "магистър" за учебната 2018/2019 г.
  • Представяне на магистърските специалности и формите на обучение, предлагани от отделните катедри в Икономически университет - Варна.
  • Представяне на възможностите за реализация на студентите, придобили ОКС "магистър".

График за провеждане на Дни на магистърско обучение

Водеща катедра

Магистърска специалност

Дата

Начален час

Зала

Информатика Информационен мениджмънт в бизнеса 10.04 10.15 127 в
Мобилни и уеб технологии Computer Science (на английски език) 11.04 13.30 220
Маркетинг Управление на продажбите и мърчандайзинг Реклама и медийни комуникации Маркетинг и бранд мениджмънт Корпоративен маркетинг Комуникации и бизнес развитие International Business and Management (на английски език) 10.04 19.04 16.15 16.15 511 301
Икономика и организация на туризма Международен туристически бизнес 10.04 16.15 127 г
Счетоводна отчетност Счетоводство и контрол 11.04 13.00 446
Стокознание Качество и експертиза на стоките 13.04 13.30 2-126
Икономика и управление на строителството Строително предприемачество; Недвижими имоти и инвестиции; Бизнес икономика; Управление на проекти 16.04 13.30 2-315
Аграрна икономика Аграрен бизнес Бизнес консултиране 17.04 10.15 223
Финанси Публични финанси Банков мениджмънт Корпоративни финанси Финанси и иновации 17.04 17.04 10.15 16.15 2-311 2-310
Международни икономически отношения Международен бизнес Конкурентно и бизнес разузнаване 18.04 13.30 301
Обща икономическа теория International Business and Economics (на английски език) 20.04 11.00 116
Индустриален бизнес Корпоративен бизнес и управление Логистичен мениджмънт 24.04 10.15 127 г
Икономика и управление на търговията Глобален търговски бизнес 24.04 16.15 448
Управление и администрация Мениджмънт на организациите; Мениджмънт на човешките ресурси; Публичен мениджмънт и административна власт 26.04 13.30 316

Допълнителна информация относно приема в ОКС "магистър":
Икономически университет – Варна
Център
за магистърско обучение
бул. “Княз Борис I” 77, ет. I, ст. 114
тел.: 052/ 830 806; 0885/637 600
e-mail: cmo@ue-varna.bg