ИУ - Варна има нова обсулжваща банка

ИУ - Варна има нова обсулжваща банка

От 02.04.2018 г. обслужващата банка на Икономически университет – Варна става ДСК ЕАД. Новите сметки, по които ще се плащат таксите за обучение, са следните:

Разплащателна в лева

BG73STSA93003129276200

STSABGSF

Разплащателна в евро

BG95STSA93003429276240

STSABGSF