Студенти от ИУ – Варна посетиха варненския затвор

Състоя се първото за летния семестър на академичната 2017/2018 г. посещение на студенти от Икономически университет – Варна във варненския затвор. И през настоящата 2018 г. продължава и се затвърждава чрез съвместни мероприятия работата на Катедра „Правни науки” и Затвор – Варна по сключения Меморандум за сътрудничество. На 22 март 2018 г. бе пров първото за тази година посещение от студенти 1 курс, ОКС “Бакалавър“,  специалност Международен бизнес с обучение на английски език от Икономически университет – Варна.

След обиколката в затвора и затворническото общежитие студентите бяха запознати със спецификите при изпълнението на наказанието лишаване от свобода, условията и режимите в затвора, както и проблематика по изтърпяване на наказанието. Същевременно с активното участие на първокурсниците бе проведена дискусия по различни въпроси от тематиката, свързана с наказанията в българската санкционна система, теоретично усвоена по съответната правна дисциплина, но вече във връзка с практиката по изпълнение на наказанието.