Студенти от ИУ – Варна присъстваха на съдебно заседание в Административния съд

Студенти от първи курс, 7 група, специалност „Финанси“ и гл. ас. д-р Дарина Димитрова от катедра „Правни науки“ в Икономически университет – Варна присъстваха на съдебно заседание на 14.03.2018 г., проведено по договор за образователен проект в във връзка с подписания Договор за сътрудничество между ИУ – Варна и Административен съд – Варна.

Студентите наблюдаваха разглеждане на съдебно заседание на данъчни дела и дела по искове за обезщетения за вреди от актове на административни органи със съдия-докладчик Мариана Ширванян. То се проведе с участието на прокурор Атанасов, който запозна студентите с ролята на прокуратурата, осъществяваща общ надзор за законност в касационните административни производства.

След съдебното заседание се проведе обсъждане със съдия-докладчика по делото относно предмета на обжалването му. Студентите отправиха въпроси към съдия Ширванян и юрисконсулт на ОД на МВР Георги Георгиев, свързани с работата на административните съдилища и с актовете на административните органи по повод налагането на административни наказания. Обсъдени бяха редица аспекти на ревизионните актове и производството по принудително изпълнение на задълженията с юрисконсулт на НАП Велин Добрев и адв. Юра Минчева.