Изпитни дати за неположени изпити от предходни години

ПРЕПОДАВАТЕЛ

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА/КАБ.

Доц. д-р Николета Михалева

14.03.2018 г.

10.00

314в

18.04.2018 г.

10.00

314в

Проф. дин Иван Русев

14.03.2018 г.

14.00

111

18.04.2018 г.

14.00

111

Доц. д-р Стоянка Георгиева

13.032018 г.

14.00

314в

16.042018 г.

14.00

314в