Заявления за разработване на дипломни работи и магистърски тези от студентите от специалност "Логистика" (бакалаври) и "Логистичен мениджмънт (магистри)

Подаване на заявления за разработване на дипломни работи и магистърски тези от студентите от специалност "Логистика" (бакалаври) и "Логистичен мениджмънт (магистри)

         Студентите от 4 курс ред. об. "Логистика" (бакалаври), които към момента имат среден успех от следването минимум Много добър 4.50 (или много близък до него) и които  желаят да положат държавен изпит чрез разработване и защита на дипломна работа, могат  да подадат заявление, (изтегля се оттук), като го изпратят на мейла на доц.д-р Силвия Благоева s_blagoeva@ue-varna.bg  .

         Магистрите от спец. "Логистичен мениджмънт" да изпратят аналогичното заявление на мейла на доц. Благо Благоев b.blagoev@ue-varna.bg.

         Срокът е 25 февруари 2018 г.

         След този срок получените заявления ще бъдат разгледани и назначените научни ръководители ще бъдат обявени в новините на катедрата в началото на м.  март 2018 г.

 

От катедра Индустриален бизнес