ГРАФИК ЗА ЯВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ - септември 2017 г.