Стартира проект по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

Проект „Инвестиции в обучението на студенти, докторанти, постдокторанти и преподаватели – гарант за по-добро бъдеще“ стартира в Икономически университет – Варна. Той се реализира с подкрепата на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Неговите параметри бяха представени на встъпителна пресконференция във висшето учебно заведение на 29.06.2017 г.

Общата цел на проекта е да се подобри цялостната среда за развитие на научноизследователската дейност в Икономически университет – Варна, като началото се поставя още от студентската банка и обхваща целия изследователски и академичен състав на университета. По този начин ще се повиши качеството на научните изследвания, базирани на сътрудничество в областта с водещи научни организации от Европа.

Общата стойност на проекта е 362 910,42 лв., от които 308 473,86 лв. от Европейския социален фонд и 54 436,56 лв. – национално финансиране. На пресконференцията присъстваха представители на целевите групи, журналисти и експерти от Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”, екипът на проекта с  ръководител роф. д-р Веселин Хаджиев.

С какво проектът е важен за развитието на И У – Варна коментира пред журналисти ректорът проф.д-р Пламен Илиев: „Преди няколко години ние спечелихме друг подобен проект, който беше много полезен за нашия университет, защото имахме възможност да финансираме много по-активно работата с докторанти, постдокторанти, с млади преподаватели, техни специализации в чужбина, много по-голям достъп до научни бази. Това е следващият ни проект. Неговото предназначение е да надгради това, което сме направили в предходния, което сме реализирали с наши инвестиции /а ние инвестираме в това направление и собствени средства/, и да получим една нова ситуация, в която нашите докторанти, нашите преподаватели са много по-добре подготвени и тяхната подготовка съответства на новите потребности на времето. Това е изключително важно за нас и този проект ни дава възможност  за достъп до нови научни бази, за разширяване на абонамента, който имаме за различни издания, стимулира изключително много възможността нашите преподаватели да публикуват в индексирани издания – нещо, което е важно, защото и финансирането на висшите училища, и индивидуалното заплащане на преподавателите в един университет вече в много голяма степен зависят от това какви публикации има всеки един колега. Нашата обща стратегия е свързана с това да бъдем водеща образователна институция не само в страната, но и в Европа. Мисля, че този проект заедно с многото други инвестиции, които правим, ни дава възможност да сбъднем целите, заложени в нея. Много важно е това, че при нас вече има практика да инвестираме в различни направления едновременно. Чрез този проект – в инфраструктурата на научните изследвания, а чрез много други – в материалната основа на нашата дейност. Така че комплексно да се получи синергията и да се стигне до това състояние на висшето училище, което  ни прави лидер в икономическото образование и сериозен фактор в научните постижения.“