Ликвидационна изпитна сесия - 7, 8 и 9 юни

доц. д-р Райна Стойнешка - 14.00 ч., каб. 314-в