Публична лекция на тема "Потребителско поведение" С гост-лектор д-р Agnieszka Bretyn Преподавател в катедра „Логистика“ , Университет Шчечин, Полша

Катедра „Индустриален бизнес“ и отдел „Международно сътрудничество“ канят всички заинтересовани студенти и преподаватели

на

Публична лекция на тема

"Потребителско поведение"

С гост-лектор д-р Agnieszka Bretyn

Преподавател в катедра „Логистика“ , Университет Шчечин, Полша

16 май 2017 г. (Вторник)
от 15.15 часа до 17.00 часа
Зала 319, ет.3
Работен език на лекцията: английски език.