Въпросници и литература

Въпросници и литература за студентите от ОКС "Бакалавър" 

спец. "Маркетинг"

Въпросник

Литература

спец. "Международен бизнес" - англ. език

Въпросник

Литература