Посещение по проект "Гражданско наблюдение" в Апелативен съд

          На 23.03.2017 г. студенти присъстваха на разглеждане на наказателно дело в Апелативен съд- Варна. Събитието беше във връзка с подписания между Икономически-университет - Варна и Апелативен съд  Меморандум за сътрудничество и гражданско наблюдение. Съчетаването на теоретичните знания с посещение в практиката беше не само полезно, но и вълнуващо  за студентите, които след  делото отправиха своите въпроси към съдия Росица Тончева. Студентите придобиха преки впечатления за организацията, реда и достъпността на съдебната среда, за задачите и отговорността на участващите в процеса.