Курс за Аниматори

Курс за Аниматори

Начало 15 март 2017г. 

Участниците в курса ще придобият знания и умения в областта на културата и спорта; специфични умения за работа в туристическите организации; комуникативни и артистични способности за работа с туристите.

В практическите упражнения се предлагат решаване на казуси, видеофилми, упражняване на модерация, практикуване на спортни активности, разработване на анимационни продукти.

Благодарение на получените знания и умения по анимация, участващите в обучението могат да се развият успешно като аниматори. 

Завършелите курса по Анимация в туризма могат да участват в разработването и практическата реализация на специализирани (анимационни) програми; могат да изпълняват дейности по организиране и провеждане на разнообразни прояви за и с туристите за насърчавенето им към активен и целесъобразен начин за прекарване на ваканцията. По съдържателен обхват тези програми са в областта на спорта и двигателните активности, общуването, образованието, творчеството, откривателството, психическото и физическото разтоварване.

Заявление Изтегли Заявление за записване Document

 

За допълнителна информация

Севда Цонева

каб. 214

Мобилен телефон Мобилен тел. 0884 699393; 0882 164 859

Email Email: lifelonglearning@ue-varna.bg

Работно време

08:00 - 16:30 ч.