График за ползване на спортния комплекс по време на изпитната сесия

В периода от 9.01.2017 г. до 31.01.2017 г. залите на Спортния комплекс ще бъдат достъпни за всички студенти (бакалаври и магистри) от ИУ - Варна, желаещи да ги ползват в часовете от 08:30ч до 12:00ч и от 13:00ч до 16:30ч. Заниманията ще бъдат извършвани под ръководството на преподавател.