Кръгла маса "Административно право – съвременни тенденции в правораздаването и доктрината"

Катедра „Правни науки“ Ви кани за участие в Кръгла маса на тема „Административно право – съвременни тенденции в правораздаването и доктрината“, която ще се проведе на 20 април 2018 г. в Икономически Университет – Варна от 9:30 часа в зала 1.

Научният форум е организиран в изпълнение на Договор за сътрудничество между Икономически университет – Варна и Административен съд – Варна и Договор за сътрудничество между Икономически университет – Варна и Институт за държавата и правото при БАН. Целта на научната проява е да се представи и разисква проблематиката на административното правораздаване и административната доктрина през погледа на теоретици и представители на съдебната власт. Чрез среща на практика и доктрина се цели да се провокират ползотворни дискусии по актуални и значими правни проблеми в духа на правотворчеството и правното прилагане.

Кръгла маса "Административно право – съвременни тенденции в правораздаването и доктрината"