ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН "СЪБИТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ И ИНИЦИАТИВИ НА КАТЕДРА "АГРАРНА ИКОНОМИКА" ПРЕЗ АКАДЕМИЧНАТА 2015/2016 ГОДИНА"