Подаване на заявления за разработване на дипломни работи и магистърски тези

Подаване на заявления за разработване на дипломни работи и магистърски тези

         Студентите от 4 курс ред. об. "Индустриален бизнес" (бакалаври) и 5 курс ред. обучение "Корпоративен бизнес и управление" (магистри), които към момента имат среден успех от следването минимум Много добър 4.50 и желаят да положат държавен изпит чрез разработване и защита на дипломна работа следва до 2 март 2016 г. да подадат заявление.

         Заявлението се изтегля от тук и се подава в Н-107 кабинет или се изпраща от личния мейл на студента на  мейл indbusiness@ue-varna.bg .

         Назначените научни ръководители ще бъдат обявени в новините на катедрата на 8 март 2016 г.

От катедра "Индустриален бизнес"