Публична покана 6

ДОКУМЕНТАЦИЯ за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана  по реда на чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП от Икономически университет – Варна с предмет: "Автобусен превоз на студенти от Икономически университет - Варна и Колеж по туризъм – Варна по зададени маршрути”, обявена с публична покана РД-21-993/23.06.2015 г. и публично достъпна в Портала за обществени поръчки в периода от 24.06.2015 г. до 02.07.2015 г.

Поканата е публикувана на Портала за обществени поръчки с уникален код – 9043073.


КРАЕН СРОК за предаване на офертите - 16.00 часа на 02 юли 2015 г.

  1. Публична покана
  2. Документация
  3. Приложения DOC формат)

Дата на публикуване: 23.06.2015 г.