Дати за изпитване на бригадири

Дати за явяване на изпити за бригадири

Преподавател

Каб./Зала

Дата за изпит

Час

Проф. д-р В. СЪЛОВ

53

19.05.2015

08:00

Доц. д-р К. НЕСТОРОВ

53

14.05.2015

13:30

Доц. д-р Н. ФИЛИПОВА

55

07.05.2015

11:00

Доц. д-р С. ПАРУШЕВА

55

20.05.2015

11:30

Доц. д-р С. СЪЛОВА

56

13.05.2015

14:00

Доц. д-р С. ДРАЖЕВ

Н-209

05.05.2015

08:00

Доц. д-р Ю. ВАСИЛЕВ

Н-214

09.05.2015

11:00

Х. доц. д-р М. КАШЕВА

56

13.05.2015

08:00

Х. доц. д-р П. ПЕНЕВА

317-б

11.05.2015

16:00

Х. доц. д-р А. КЪНЧЕВА

Н-202

19.05.2015

09:00

Ас. М. РАДЕВ

Н-202

19.05.2015

08:00

Ас. М. АРМЯНОВА

ПО ДИСЦ. ПРОГРАМИРАНЕ И СТРУКТУРИ ОТ ДАННИ

Н-202

13.05.2015

13:00