Курсове чужди езици

Центърът за чужди езици към ИУ Варна организира курсове по:

-          Немски , френси, английски, руски език – за покриване ниво В1

-          Английски език – за покриване ниво В2

Продължителнност на курсовете – 100 часа

Такса – 400 лв

Начало – 15 април

Продължителност – 8 седмици

Място на провеждане – основна сграда ИУ Варна

Важно : на успешно завършилите се признава съответно ниво на владеене на чужд език - В1 при кандидатстване за специалностите Туризъм, МИО и В2 за специалностите, преподавани на английски език.

Справки и записвания:

borabr@abv.bg

0882 165 161