Записване на студенти в Центъра за продължаващо обучение

Записване на студентите за І-ви, ІІ-ри и ІІІ-ти курс

за зимния семестър на учебната 2014/2015 година

Срок: от 10.09.2014 г. до 15.10.2014 г.;

Място: канцеларията на ЦПО – втори корпус, стая 2 201, от 08.00 часа до 16.30 часа;

Необходими документи:

  1. Бележка за внесена такса за обучение – 150 лв. за студенти от ИУ-Варна         (225 лв. за студенти от други висши училища и за нестуденти)

  1. Студентска книжка (за заверка на семестъра за специалностите)

Учебните занятия ще се проведат от 20.10.2014 г. до 20.12.2014 г.

Забележка: Предстои да се изнесе разписание за провеждане на учебните занятия през зимния семестър на учебната 2014/2015 г.