Класиране за настаняване на резерви в общежитие за уч. 2017/2018 г.

Класиране за настаняване на резерви в общежитие за уч. 2017/2018 г.

Заповедта с имената на класираните за настаняване резерви можете да видите ТУК

В периода 31.08.2016 г. – 02.09.2016 г. – всички класирани за настаняване резерви, трябва да потвърдят чрез превод на депозит в размер на 100 лв. по сметката на "Общежития и столове":

Плащането се извършва само по банков път и присъствието на място не е необходимо.

Сметката на "Общежития и столове":

СИБАНК ЕАД
IBAN: BG 67 BUIB 9888 3144 1101 00
BIC: BUIBBGSF
Титуляр: Общежития и столове при ИУ-Варна
На основание за плащане се изписва – Депозит /три имена на студента, факултетен №/

 Непотвърдилите студенти, отпадат от класирането за настаняване и местата се считат за свободни.

Настаняванията в общежитията ще се извършват през месец септември по следния график:

Г Р А Ф И К
за настаняване на студенти, класирани като резерви за учебната 2016/2017 г. 

 

12 септември 2016 г.

1 курс

13 септември 2016 г.

2 и 3 курс

14 септември 2016 г.

4 и 5 курс

НАСТАНЯВАНЕТО СТАВА ЛИЧНО!

При настаняването студентите трябва да представят

  1. Студентски документ (Студентска книжка или Студентска лична карта)
  2. Лична карта
  3. 3 бр. снимки  
  4. Екземпляр от вносната бележка за платен депозит.  

Получаването на настанително писмо и настаняването се извършва в бл. 1 офис на "Общежития и столове" при ИУ - Варна, ул. Брегалница 1. По графика, обявен по- горе.

Забележка: Всички класирани студенти за настаняване, които са кандидатствали онлайн през WEB-базираната система трябва да представят оригиналните документи на хартиен носител, в деня на настаняването в бл. 1 офис на "Общежития и столове".