Свободен достъп до платформата с електронни книги CRCnetBASE

Свободен достъп до платформата с електронни книги

(до 16.05.2014)

CRCnetBASE е част от групата „Taylor & Francis” и предлага над 12 000 електронни книги в над 350 научни области в 40 колекции. Възползвайте се от 10 млн. страници с богато съдържание от авторитетни източници.

Достъпът е от територията на университета на адрес: www.crcnetbase.com