Дати за условни и приравнителни изпити по математически дисциплини

ДАТИ

ОПРЕДЕЛЕНИ  ОТ  ПРЕПОДАВАТЕЛИ

ЗА  УСЛОВНИ  И  ПРИРАВНИТЕЛНИ  ИЗПИТИ

ПО  МАТЕМАТИЧЕСКИ  ДИСЦИПЛИНИ

Март 2014 г

Април 2014 г.

Май 2014 г. за бригадири

10 март от 8 ч.

в каб. 229а

проф. д-р Д Дочев,

проф.д-р ик.н. Б. Атанасов,

доц. д-р Р.Николаев

28 април от 8 ч.

в  каб. 229а

проф. д-р  Д Дочев,

проф.д-р ик.н. Б. Атанасов,                 

доц. д-р Р.Николаев

28 март от 8 ч. в  зала 302

 доц.д-р  Д. Суружон

25 април от 8 ч. в зала 302

доц. д-р Д. Суружон

27 март от 12 ч.  в каб. 421

 доц. д-р Т. Стоянов

24 април от 12 ч.  в  каб. 421

 доц. д-р Т. Стоянов