Прием на студенти в ОКС "бакалавър"

Прием на студенти в ОКС "бакалавър"


Заедно можем да сбъднем мечтите ви!

ПРИЕМ ОКС "БАКАЛАВЪР"

за учебната 2019/2020 г.