Студентска научна конференция - 2019 г.

От 1 до 24 април 2019 г. ще се проведе годишният Преглед на студентската научна дейност по специалности. Класираните на първо място от всяка секция ще изнесат докладите си на Студентска научна конференция. Отличените доклади ще бъдат публикувани в сборник.